GÖKLER EĞİTİM OLARAK

Eğitim felsefesini sınavlara hazırlamak değil geleceğin dünyasına tam donanımlı bireyler yetiştirmek olarak belirleyen kurumumuz, eğitim modelini de bu felsefe üzerine kurmuştur İşte bu hedef doğrultusunda oluşturduğumuz eğitim modelimizin temeli iki ana gereklilik ve üç adımdan oluşmaktadır.

Tam Tanıma,

Geliştirme

Ölçme Değerlendirme.

Bildiğiniz üzere son yıllarda okul müfredatları sürekli yenileniyor, sınav sistemlerimiz değişiyor, sınavlara yüklenen anlamlar değişiyor. Ancak tüm bunlar, sınavların önemini azaltmıyor, sınavlar hâlâ eğitim sistemindeki önemini koruyor. Adı, içeriği, uygulama yöntemi değişse de sınavlar önemini hiçbir zaman kaybetmedi, kaybetmeyecek. Gökler de, öğrenciler arasında ayrım yapılmadan kendilerine uygun öğrenme yöntemi ve imkânı sağlanırsa her öğrencinin başarılı olabileceğine inanılır. Okula ilk başladığında öğrencinin bilişsel ve duyuşsal düzeyi önemli olmakla birlikte her öğrencinin bireysel başarısının artması için ayrı bir çaba gösterilir.Gökler de “Öğrenmeyen öğrenci yoktur, öğretilemeyen öğrenci vardır” yaklaşımından hareket edilerek her öğrenci için “Tam öğrenme” hedeflenir.


GÖKLER'DE BAŞARI ANLAYIŞI

Gökler kurs merkezinde,12.sınıf öğrenciler için TYT’ye ve AYT’ye, ara sınıflar için ise okul derslerini desteğe yönelik çalışmalar yapılmaktadır.Kurumumuzda

Öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye;

Başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; tek kaynağa değil, çok farklı kaynaklara;

Zorlamaya değil, istekli olmaya, istek yaratmaya;

Korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir.

Öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok ona erişme ve kullanma yolları öğretilir.Gökler de başarma süreci kazanmak veya birinci olmakla ilgili değil; bir yarışı iyi koşmak ve yapabileceğinin en iyisini yapmakla ilgilidir. İşte bu yüzden öğrencinin gerçek performansı ortaya çıkarılarak en iyi sonucu alması, kendi kulvarında birinci olması amaçlanır.

GÖKLERDE ÖĞRETMEN ANLAYIŞI

Gökler de öğretmen seçimine büyük bir özen gösterilir. Onun için burada

Kendini eğitime adamış, başarılı, özverili, yeniliğe açık, mesleki bilgisi ve genel kültürü yüksek,

İletişim kurabilme, kriz çözebilme yeteneği olan,

Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını gözeten öğretmenler görev yapar.

Gökler de öğretmenler, her öğrenciyi büyük bir sorumlulukla yakından takip eder, onlarla hakkaniyet çerçevesinde 'ayrıştırmadan-yarıştırmadan’ ilgilenir ve sürekli empati kurarak onları anlamaya çalışır.