REHBERLİK

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Eğitim sisteminin genel olgusu çalışmak, bilgileri doğru ortamlarda, doğru zamanlarda öğrencinin seviye sistemine göre verebilmektedir.

*Kurs sistemi; öğrencinin bilgi eksikliğini giderme, bilgiyi kavrama metodlarını geliştirme ve konuları öğrenmesine yardımcı olmaktır.

*Her öğrencinin algılama, kavrama ve öğrenme süreci farklıdır. Bu farklılık da öğrencinin derslere duyduğu ilgiyi farklılaştırmaktadır.

*Bu nedenle öğrenci ilgi duyduğu alanlara yönlendirilmeli ve rehberlik sistemiyle ilköğretim çağında aile ve öğrenci bilgilendirilmelidir.

Gökler’de öğrencilerin okul başarısını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar rehber öğretmenler tarafından planlanır. Öğrencinin sınav başarısı kadar okul başarısı da önemsenir. Okulda uygulanan sınavlardan önce öğrencinin hazırlığına destek olmak, onların yüksek puan almalarını sağlamak, sınav sonrasında yapamadığı soruları ve konuları tekrar ederek eksiklerini tamamlamak amacıyla takviye dersleri verilir. Rehberlik servisimiz aynı zamanda üniversite sınavına ve LGS ye girecek öğrencilerimize sınav rehberliği yapar, tercihlerini sağlıklı yapabilmeleri için onlara profesyonel yardım sağlar.