Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçero tarafından M.Ö. 45 tarihinde kaleme alınan "de Finibus Bonorum et Malorum" (İyi ve Kötünün Uç Sınırları) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölümlerinden gelmektedir.


"EĞİTİMİN KALİTESİNİ GÖKLERE ÇIKARTIYORUZ"ÖLÇME - DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları, rehber öğretmenler ve bilgi işlem çalışanları ile birlikte yürütülür. Uygulanan sınavların ardından öğrencilerin genel başarısı ve ders başarısı hakkında bilgi edinmek, konu eksiklerini saptamak amacıyla sınav sonuç karneleri büyük bir titizlikle incelenir. İstatistiki analizler yapılır. Ek çalışmaların yapılması amacıyla, ders öğretmenleri, danışman öğretmenler sınıf ve öğrenci durumları hakkında bilgilendirilir, önerilerde bulunulur.


Eğitim sisteminin genel olgusu çalışmak, bilgileri doğru ortamlarda, doğru zamanlarda öğrencinin seviye sistemine göre verebilmektedir. Her öğrencinin algılama, kavrama ve öğrenme süreci farklıdır. Bu farklılık da öğrencinin derslere duyduğu ilgiyi farklılaştırmaktadır. Bu nedenle öğrenci ilgi duyduğu alanlara yönlendirilmeli ve rehberlik sistemiyle ilköğretim çağında aile ve öğrenci bilgilendirilmelidir. Kurs sistemi; öğrencinin bilgi eksikliğini giderme, bilgiyi kavrama metodlarını geliştirme ve konuları öğrenmesine yardımcı olmaktır.